Friday, August 5, 2011

Akhlak Mukmin

"orang mukmin sentiasa menyibukkan dirinya dalam memuji Allah Taala, hingga dia lupa akan keadaan dirinya, dan menyibukkan dirinya dalam melaksanakan hak-hak Allah hingga lupa akan kepentingan (hak) dirinya sendiri"

--Syeikh Ibnu 'Athaillah Al-Sakandari--

No comments:

Post a Comment