Sunday, January 29, 2012

Hanya Dengan Islam Kita Ini Mulia

"Kita adalah umat yang telah ALLAH berikan kemuliaan dengan Islam , maka bagaimanapun cara kita mencari kemuliaan tanpa Islam , ALLAH tetap menjadikannya sebagai kehinaan."
Inilah kata-kata yang diungkapkan oleh khalifah Umar Al-Khatthob. 
Bilakah Umar mengucapkan ungkapan ini?
Bilakah Umar menyusun perkataan ini?
Umar mengatakan ini pada ketika peristiwa yang mulia dan besar dalam sejarah Islam iaitu, pembukaan Kota Baitul Maqdis . Beliau mengatakan ungkapan ketika beliau berangkat untuk membuka Baitul Maqdis , mengambil kunci-kunci Baitul Maqdis yang telah diabaikan kerana mengabaikan Islam
Umar berangkat ke sana untuk mengambil kunci-kunci Baitul Maqdis .
Ketika orang-orang Nashara mendengar kedatangan Umar yang namanya telah mengoncang dunia , yang jika nama Umar disebut di Majlis Kisra dan Kaisar , maka kedua-dua raja ini hampir pengsan mendengarnya , kerana takut.MashaALLAH!!