Saturday, June 18, 2011

ISTIREHAT

Misi Imam Ahmad; Suatu saat Imam Ahmad ditanya, "Bilakah seseorang itu boleh beristirehat?". Beliau menjawab, "Ketika kakinya menginjak syurga."
Dipetik dari status Abu Ridhwan

No comments:

Post a Comment